?

Log in

No account? Create an account
hic situs Iohannes Daubmannus est [entries|archive|friends|userinfo]
daubmannus

[ website | ~~~~~~~~~~~~ letterpress.in.ua ~ OFFICINA DAUBMANNI ~~~~~~~~~~~~ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

сосюромагрітт vs. магріттососюр [Jan. 25th, 2019|12:38 am]
daubmannus
[Tags|]...але головне, чи віруєш ти в умовну природу мовного знаку.
якщо так, то і суржик із дискурсивними матюками прийнятний і бажаний (он, як англійці всіх інвайдерців в м’ясорубку нахилили), і прогрес теплих les toilettes, і щастя всім даром.
а якщо ні, то тримай то шо всі ми любимо: coucou-klux-clan злитих сторін папірця, перші за милозвучністю етимологічно-теологічні жарти, грецька філософія.

linkReply

Comments:
[User Picture]From: daubmannus
2019-01-24 10:43 pm (UTC)
сапа Оккамомагрітта gratis:
(Reply) (Thread)