?

Log in

No account? Create an account
hic situs Iohannes Daubmannus est [entries|archive|friends|userinfo]
daubmannus

[ website | ~~~~~~~~~~~~ letterpress.in.ua ~ OFFICINA DAUBMANNI ~~~~~~~~~~~~ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dilettante notes щодо назв художніх репродукційних технік [Feb. 23rd, 2018|06:46 pm]
daubmannus
[Tags|]

Наскільки я розумію, "гравюра на металі" -- загальна назва у наших (і радянського часу) книжках для офорту (etching), металориту (engraving) й сухої голки (drypoint). Для того, що "італійською англійською" зветься "intaglio", тобто заглиблена форма. Але ось вам гравюри на металі не інтальо,-- це високий друк, не глибокий.


Уільям Блейк побачив уві сні, як йому травити проміжкові елементи у його "Піснях..." -- висока гравюра на металі.


Німецька середньовічна висока пуансонна гравюра на металі (manière criblée, dotted manner).


Щодо способів відрізнити "гравюру на металі" різану від травленої, пишуть [Ivins, 60], що це взагалі складно робити, й каталоги дуже часто вводять в оману щодо техніки. Що "гравюра/офорт" помилково і звично сприймається за малюнком: "формальний/вільний". Тож, пропонюють [Cycleback, 30-35] так і відрізняти,-- переважно за характером малюнку,-- а краще писати "інтальо", бо це відомо напевне.

Мені здається термін "інтальо" кращим за "гравюру на металі", також і класифікація "relief printing / intaglio / lythography (planography)" кращою за класифікацію по матеріалу форми, бо останнє часом неможливо зробити.


Cycleback, David. Identifying Antique Commercial Printing Processes And the Basics of Authenticating Antique and Art Prints [2015?]

Ivins, William Mills. How prints look : photographs with a commentary - New York: Metropolitan Museum of Art, 1943.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: daubmannus
2018-02-24 03:26 am (UTC)
да, офорт = etching. но в него входит только "травильный" "спектр".
другое дело, что в нетравильном вот этот Ivins выделяет engraving (который исполняется воль-штихелем) и, отдельно, drypoint, как третий базовый тип интальо. на том основании, что тут штихелем вырезается и удаляется, а там иглой "раздвигается" (без удаления обрезков).
но с чего бы ему потом напр. меццотинто совать в engraving? там же тоже не штихелем! и не удаляется! в сухую иглу его! :)

вообще, вот от классификации всё "кантианство, метафизика и мракобесие" (с), это уж как водится, и разводится.

Edited at 2018-02-24 03:28 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)